Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Điểm trúng tuyển phương thức 3 Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân năm 2023

Điểm trúng tuyển phương thức 3 Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân năm 2023

    Điểm trúng tuyển phương thức 3 Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân năm 2023

  Ảnh minh họa

  XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

  Nội dung chính

   Tin mới