Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Gia đình có 2 anh em thì có phải đi nghĩa vụ quân sự hết cả 2 anh em không?

GIA ĐÌNH CÓ 2 ANH EM THÌ CÓ PHẢI ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HẾT CẢ 2 ANH EM KHÔNG?

   Gia đình có 2 anh em thì có phải đi nghĩa vụ quân sự hết cả 2 anh em không?


  Tại điểm d, khoản 1, điều 41 văn bản số 23 văn bản hợp nhất luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 của văn phòng Quốc hội, quy định trường hợp được Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đó là:

  Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;


  Về nội dung này, xét về trường hợp cả 2 anh em trong một gia đình đều nằm trong độ tuổi và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để nhập ngũ thì sẽ gọi khám nghĩa vụ quân sự cả 2 anh em.

  Tuy nhiên, khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì chỉ có một người đi nhập ngũ trước, sau khi xuất ngũ về thì người còn lại mới tiếp tục phải đi nghĩa vụ quân sự.

  Có nghĩa là nếu anh trai nhập ngũ thì em trai sẽ nằm trong diện được hoãn, khi anh trai hoàn thành nghĩa vụ quân sự về thì em trai sẽ phải tiếp tục đi nghĩa vụ.

  Ngược lại nếu em trai nhập ngũ trước thì anh trai sẽ được tạm hoãn, sau khi em trai hoàn thành nghĩa vụ quân sự về thì anh trai sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình.

  Đối với gia đình nhiều anh em thì cũng thực hiện như vậy, các anh em sẽ lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và không thuộc các trường hợp tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự.

  Nội dung chính

   Tin mới