KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Lương Đại úy Sĩ quan quân đội năm 2023 là bao nhiêu?

LƯƠNG ĐẠI ÚY SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NĂM 2023 LÀ BAO NHIÊU?

     Lương Đại úy Sĩ quan quân đội năm 2023 là bao nhiêu?   Tại Điều 1 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 quy định về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp úy, cấp tá, cấp tướng.  Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

  Bảng lương sĩ quan Quân đội theo cấp bậc quân hàm được thực hiện theo Mục 1 Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

  Hệ số lương của cấp bậc quân hàm Đại úy là 5,4.

  Như vậy, lương Đại úy sẽ được tính như sau: (hệ số lương x mức lương cơ sở) = 5,4 x 1.800.000đ = 9.720.000 đồng.

  Lưu ý mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp khác.

  Nội dung chính

   Tin mới