KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nữ cao bao nhiêu thì đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ Công an nhân dân?

NỮ CAO BAO NHIÊU THÌ ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐI NGHĨA VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN?

  Nữ cao bao nhiêu thì đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ Công an nhân dân?  Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.


  Theo quy định chỉ lấy những công dân có sức khỏe loại 1 và 2, căn cứ theo bảng 1, mục 1, phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 45/2019/TT-BCA, như vậy:

  Công dân nữ phải có chiều cao: Từ 1m58 - 1m95 mới đủ điều kiện để đi nghĩa vụ công an nhân dân.

  Nội dung chính

   Tin mới