KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sẽ bị phạt tới 35 triệu nếu không chấp hành lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024?

Sẽ bị phạt tới 35 triệu nếu không chấp hành lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024?

  Sẽ bị phạt tới 35 triệu nếu không chấp hành lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024?


  Căn cứ theo điều 6, Nghị định 120/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm 4, khoản 8, điều 1, Nghị định 37/2022/NĐ-CP), Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, cụ thể mức phạt hành chính như sau:

  Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

  Như vậy nếu có hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 có thể bị phạt hành chính cao nhất lên tới 35 triệu đồng, nếu cố tình vi phạm tiếp sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


  Nội dung chính

   Tin mới