KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thôn đội trưởng là gì? Thôn đội trưởng có nhiệm vụ như thế nào?

Thôn đội trưởng là gì? Thôn đội trưởng có nhiệm vụ như thế nào?

  Thôn đội trưởng là gì? Thôn đội trưởng có nhiệm vụ như thế nào?


  Theo quy định thôn đội trưởng là chức vụ chỉ huy trong Dân quân tự vệ ở thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là thôn) và ở cơ quan, tổ chức.


   Chức trách của Thôn đội trưởng đó là:

  Tham mưu cho chi ủy (chi bộ) thôn lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở thôn.

   Nhiệm vụ của Thôn đội trưởng được quy định như sau:

  1. Thôn đội trưởng có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chi bộ thôn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở thôn; quản lý, chỉ huy trực tiếp dân quân thuộc quyền; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

  2. Thực hiện nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

  Nội dung chính

   Tin mới