KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Trung đội trưởng đơn vị Dân quân tự vệ có những nhiệm vụ gì?

Trung đội trưởng đơn vị Dân quân tự vệ có những nhiệm vụ gì?

   Trung đội trưởng đơn vị Dân quân tự vệ có những nhiệm vụ gì?  Theo quy định trong luật Dân quân tự vệ năm 2019, Trung đội trưởng là chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ.


  Chức trách của Trung đội trưởng Dân quân tự vệ:

  Chịu trách nhiệm trước pháp luật, đảng ủy (chi bộ), người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cấp trên và cấp ủy (chi bộ) cấp mình về xây dựng, huấn luyện, hoạt động của đơn vị Dân quân tự vệ thuộc quyền.

  Nhiệm vụ của Trung đội trưởng Dân quân tự vệ:

  Ngoài thực hiện 7 nhiệm vụ được quy định tại điều 5, luật Dân quân tự vệ năm 2019, trung đội trưởng còn có các nhiệm vụ sau:

  1. Chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ thuộc quyền chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết lãnh đạo của đảng ủy (chi bộ), sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp hoặc đảng ủy (chi bộ), người đứng đầu cơ quan, tổ chức; chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy cấp trên theo phân cấp quản lý;

  2. Nắm vững tình hình mọi mặt, lập kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, hoạt động sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phòng thủ dân sự và chế độ, chính sách của đơn vị Dân quân tự vệ thuộc quyền;

  3. Đăng ký, quản lý, nắm tình hình chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực công tác của các chức vụ chỉ huy và chiến sĩ Dân quân tự vệ thuộc quyền;

  4. Kiểm tra, phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định.

  Nội dung chính

   Tin mới