KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bài tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự năm 2024

Bài tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự năm 2024

     TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CÓ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ?


    Nội dung chính

      Tin mới