KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bị viêm gan B có phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2024 không?

Bị viêm gan B có phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2024 không? Bị viêm gan B có phải nhập ngũ năm 2024 không?

  Bị viêm gan B có phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2024 không?

  Giải đáp về nội dung này như sau:

  Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ban hành quy định Cách phân loại sức khỏe.

  Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

  Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

  Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

  Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

  Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

  Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

  Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

  Theo quy định tại bảng số 2, phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP:

  Người lành mang vi rút viêm gan B hoặc C sẽ được cho điểm 3, do đó người lành mang vi rút viêm gan B hoặc C sẽ có sức khỏe loại 3.

  Tại điểm a, khoản 3, điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, nêu rõ:

  - Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

  Như vậy, người lành mang vi rút viêm gan B có sức khỏe loại 3 sẽ thuộc diện nhập ngũ năm 2024.

  Nội dung chính

   Tin mới