KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Học ngành gì mới được làm Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã?

Học ngành gì mới được làm Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã?

  Học ngành gì mới được làm Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã?

  Tại điều 26, luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã như sau:

  Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải được đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học tại nhà trường quân đội.


  Như vậy, muốn được làm Chỉ huy trưởng hoặc Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phải học ngành Quân sự cơ sở.

  Nội dung chính

   Tin mới