KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Đội mũ gắn sao mũ của Dân quân tự vệ trái phép có thể bị phạt cao nhất tới 4 triệu đồng

Đội mũ gắn sao mũ của Dân quân tự vệ trái phép có thể bị phạt cao nhất tới 4 triệu đồng

  Đội mũ gắn sao mũ của Dân quân tự vệ trái phép có thể bị phạt cao nhất tới 4 triệu đồng.  Theo quy định của Nghị định 37/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu:


  Tại khoản 26. Điều 1, Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau:

  “Điều 32. Vi phạm quy định về sử dụng quân trang.

  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi sau:

  Đội mũ có gắn quân hiệu hoặc sao mũ của dân quân tự vệ trái phép;

   Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm này.

  Nội dung chính

   Tin mới