KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sinh năm 1996 khi nào hết tuổi nghĩa vụ quân sự (NVQS)? Không còn gọi nhập ngũ?

Sinh năm 1996 khi nào hết tuổi nghĩa vụ quân sự (NVQS)? Không còn gọi nhập ngũ?

   Sinh năm 1996 khi nào hết tuổi nghĩa vụ quân sự (NVQS)? Không còn gọi nhập ngũ?


  Trả lời với nội dung này như sau:

  Căn cứ quy định Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

  Độ tuổi gọi nhập ngũ: 

  Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.


  Như vậy:

  - Đối với trường hợp sinh từ tháng 4 đến tháng 12 năm 1996 chưa đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hết tuổi nghĩa vụ quân sự sẽ là năm 2023 (sinh vào các tháng 1, 2, 3 năm 1996 chưa đào tạo cao đẳng, đại học sẽ hết tuổi nhập ngũ vào năm 2022).

  - Đối với trường hợp sinh từ tháng 4 đến tháng 12 năm 1996 đã đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hết tuổi nghĩa vụ quân sự sẽ là năm 2025 (sinh vào các tháng 1, 2, 3 năm 1996 đã đào tạo cao đẳng, đại học sẽ hết tuổi nhập ngũ năm 2024).

  Nội dung chính

   Tin mới