KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sức khỏe loại mấy sẽ đi nghĩa vụ quân sự năm 2024?

Sức khỏe loại mấy sẽ đi nghĩa vụ quân sự năm 2024?

  Sức khỏe loại mấy sẽ đi nghĩa vụ quân sự 2024 ?

  Căn cứ khoản 3, điều 4, Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.


  Tiêu chuẩn sức khỏe:

  - Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

  Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

  - Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

  Ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe công dân còn phải đáp ứng về tiêu chuẩn độ tuổi, Tiêu chuẩn chính trị, Tiêu chuẩn văn hóa.

  Như, vậy công dân có sức khỏe loại 1, 2 và 3 có đủ các tiêu chuẩn sẽ thuộc diện nhập ngũ năm 2024, trừ công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ).

  Nội dung chính

   Tin mới