KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Trúng tuyển nghĩa vụ quân sự xin đi dân quân tự vệ có được không?

Trúng tuyển nghĩa vụ quân sự xin đi dân quân tự vệ có được không?

   Trúng tuyển nghĩa vụ quân sự xin đi dân quân tự vệ có được không?


  Giải đáp nội dung này như sau:

  Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

  Việc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự là đã trải qua các đợt xét duyệt, khám sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

  Các quá trình này để mục đích cho việc gọi công dân nhập ngũ chứ không phải cho việc xét duyệt vào dân quân tự vệ. Vì vậy đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ không xin đi dân quân tự vệ được.

  Riêng đối với tuyển chọn nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được quy định như sau:

  Công dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điều 10, luật Dân quân tự vệ năm 2019.

  Điểm a, khoản 1, điều 9, luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định về việc đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ: Tháng 4 hằng năm, căn cứ kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đăng ký cho công dân đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; tổ chức đăng ký bổ sung cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

  Nội dung chính

   Tin mới