Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bộ đội xuất ngũ học gì mới được làm Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã?

Bộ đội xuất ngũ học gì mới được làm Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã?

  Bộ đội xuất ngũ học gì mới được làm Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã?

  Giải đáp nội dung này như sau:

  Thứ nhất, tại điều 26, luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định về Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã:

  Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải được đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học tại nhà trường quân đội.


  Thứ hai, Đối tượng được tuyển chọn học ngành quân sự cơ sở

  Theo quy định Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ là đối tượng được tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở chính quy, đại học văn bằng 2 và cử tuyển đại học, cao đẳng.

  Tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ chính quy phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Độ tuổi: Không quá 31 tuổi (tính đến năm tuyển sinh).

  - Sức khỏe: Đạt sức khỏe Loại 1, Loại 2, Loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Riêng tiêu chuẩn về thể lực chung và răng được lấy đến điểm 4.

  - Trình độ văn hóa: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

  - Chính trị, phẩm chất đạo đức: Là đảng viên hoặc có đủ điều kiện phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  - Được cấp ủy, chính quyền cấp xã xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương; thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.

  Như vậy, bộ đội xuất ngũ thuộc hạ sĩ quan, binh sĩ có đủ các tiêu chuẩn trên và phải học ngành quân sự cơ sở thì có thể được làm chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.

  Nội dung chính

   Tin mới