KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Gặp cơ quan nào để trình bày các lý do về Nghĩa vụ quân sự?

Gặp cơ quan nào để trình bày các lý do về Nghĩa vụ quân sự?

   Gặp cơ quan nào để trình bày các lý do về Nghĩa vụ quân sự?


  Hiện nay nhiều công dân trong độ tuổi có thể chưa biết về Cơ quan nào sẽ là cơ quan trực tiếp giải quyết các vấn đề, các lý do liên quan tới nghĩa vụ quân sự.

  Hướng dẫn về nội dung này như sau:

  Theo quy định, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, trong đó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã sẽ là cơ quan trực tiếp tiếp nhận, giải quyết và đề xuất với cơ quan cấp trên các lý do liên quan đến nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ tuổi.

  Cách xác định cơ quan trực tiếp tiếp nhận, giải quyết và đề xuất với cấp trên các lý do liên quan tới Nghĩa vụ quân sự như sau:

  - Trong thẻ Căn cước công dân sẽ ghi nơi thường trú ở xã, phường, thị trấn nào? Công dân có thể dựa theo thông tin nơi ở của mình để trực tiếp đến ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hỏi về Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn đó để trình bày nguyện vọng, lý do các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ quân sự của bản thân.

  Ví dụ: 

  - Căn cước của công dân ghi ở phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thì công dân có thể lên Ủy ban nhân dân phường Đa Kao hoặc Ban Chỉ huy quân sự phường Đa Kao để trình bày các lý do liên quan đến nghĩa vụ quân sự.

  - Căn cước của công dân ghi ở xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang thì công dân có thể lên Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn hoặc Ban Chỉ huy quân sự xã Hương Sơn để trình bày các lý do liên quan đến nghĩa vụ quân sự.

  - Căn cước của công dân ghi ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng thì công dân có thể lên Ủy ban nhân dân thị trấn Thạnh Mỹ hoặc Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Thạnh Mỹ để trình bày các lý do liên quan đến nghĩa vụ quân sự.

  Điều 36, luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định như sau:

  Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã gồm:

  Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

  Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự;

  Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Trưởng Công an;

  Các ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự là người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Y tế; công chức tư pháp - hộ tịch, tài chính - kế toán và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định.

  Hội đồng nghĩa vụ quân sự làm việc theo nguyên tắc tập thể; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cùng cấp về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương; nghị quyết của Hội đồng phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành

  Nội dung chính

   Tin mới