KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mức phụ cấp hàng tháng của Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

Mức phụ cấp hàng tháng của Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

  Mức phụ cấp hàng tháng của Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023  HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng và mức phụ cấp kiêm nhiệm của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp đối với một số chức danh khác trên địa bàn tỉnh. 

  Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày tháng 03 tháng 10 năm 2023.

  Theo đó khoản 1, điều 3, Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp hàng tháng của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

  - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự ở xã, phường, thị trấn loại 1 hưởng 1,60.

  - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự ở xã, phường, thị trấn loại 2 hưởng 1,40.

  - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự ở xã, phường, thị trấn loại 3 hưởng 1,20.

  Mức hưởng này đã bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

  Lưu ý: Mức phụ cấp này chưa bao gồm phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ, phụ cấp đặc thù Quốc phòng, quân sự và phụ cấp thâm niên theo quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

  Xem toàn văn nghị quyết: Tại đây!


  Nội dung chính

   Tin mới