KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nghĩa vụ quân sự: Sinh viên nộp giấy xác nhận học tập muộn trễ có bị sao không?

Nghĩa vụ quân sự: Sinh viên nộp giấy xác nhận học tập muộn trễ có bị sao không?

  Nghĩa vụ quân sự: Sinh viên nộp giấy xác nhận học tập muộn trễ có bị sao không?

  Giải đáp với nội dung này như sau:

  Theo quy định của luật Nghĩa vụ quân sự 2015: Học sinh, sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

  Để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự học sinh, sinh viên bắt buộc phải nộp giấy xác nhận đang học tập tại trường cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã để có cơ sở xem xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

  Tuy nhiên, vì một số lý do nào đó khiến học sinh, sinh viên nộp muộn giấy xác nhận đang học tập, việc này có thể xuất phát từ cá nhân của công dân đó hoặc có thể từ phía nhà trường và các lý do khác.

  Nếu học sinh, sinh viên nộp giấy xác nhận học tập muộn nhưng có các lý do chính đáng thì sẽ được xem xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

  Còn đối với các hành vi gian dối hoặc không có lý do chính đáng trong việc nộp bổ sung giấy xác nhận học tập thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Lưu ý: Trong thời gian học sinh, sinh viên đang chờ để nộp giấy xác nhận học tập thì phải chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (nếu có). Tuyệt đối không được chống đối lại các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

  Nội dung chính

   Tin mới