KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tốt nghiệp cao đẳng liên thông lên đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Tốt nghiệp cao đẳng liên thông lên đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

   Tốt nghiệp cao đẳng liên thông lên đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?


  Trước đây em đã được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi theo học cao đẳng rồi, nhưng  giờ em muốn được liên thông lên đại học để tiếp tục học hoàn thiện nâng cao trình độ của bản thân thì lần này có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nữa không?

  Bạn Hoài Nam ở Đà Nẵng hỏi.


  Giải đáp với nội dung này như sau:

  Tại điểm g, khoản 1, điều 41, luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên như sau:

  Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  Theo quy định trên thì học sinh, sinh viên chỉ được tạm hoãn trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  Như vậy đã tạm hoãn nghĩa vụ quân sự học cao đẳng rồi khi học liên thông lên đại học sẽ không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nữa.

  Nội dung chính

   Tin mới