KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bổ sung đối tượng Dân quân thường trực được hưởng BHXH

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bổ sung đối tượng Dân quân thường trực được hưởng BHXH

  Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bổ sung đối tượng Dân quân thường trực được hưởng BHXH 


  Hiện nay tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung thêm đối tượng là Dân quân thường trực thuộc diện được hưởng BHXH.

  Cụ thể tại điểm đ, khoản 1, điều 3 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

  ...

  đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; dân quân thường trực;

  ...


  Như vậy, khi Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được thông qua, sẽ tạo cơ sở pháp lý cho Dân quân thường trực được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

  Nội dung chính

   Tin mới