KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quyết định số 167 - HĐBT về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Quyết định số 167 - HĐBT về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

   

  Quyết định số 167 - HĐBT về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  Ngày 28/9/1982, thay mặt Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã ký Quyết định số 167 - HĐBT về Ngày Nhà giáo Việt Nam.


  HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

  Để thể hiện đầy đủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ giáo viên; để nêu rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; để phát huy truyền thống của nhân dân ta luôn luôn tôn trọng, quý mến thầy giáo và cô giáo.

  Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Giáo dục, bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em trung ương.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Từ nay hằng nǎm sẽ lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

  Điều 2: Để ngày 20 tháng 11 có ý nghĩa thiết thực, hàng nǎm từ tháng 10 các cấp chính quyền và đoàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình, kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cần tiếp tục làm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và nǎng lực, làm gương sáng cho học sinh noi theo. 

  Về phía giáo viên, cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay, từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình.

  Điều 3: Việc tổ chức ngày 20 tháng 11 hằng nǎm do Ủy ban nhân dân và Hội đồng giáo dục các cấp chủ trì, có sự phối hợp các ngành giáo dục và các đoàn thể nhân dân. 

  Các cấp các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thǎm hỏi giáo viên, tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với giáo viên, nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích. 

  Việc tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và thiết thực, tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.

  Điều 4: Trong ngày 20 tháng 11 các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và địa phương.

  Điều 5: Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng Bộ Giáo dục, bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em trung ương, bộ trưởng các Bộ khác có liên quan, Chủ nhiệm các Ủy ban nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nội dung chính

   Tin mới