KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 được Quốc hội thông qua thời gian nào?

Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 được Quốc hội thông qua thời gian nào?

     Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 được Quốc hội thông qua thời gian nào?


    Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 ngày 20/6/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Theo đó, Luật gồm 07 chương, 55 điều.

    Nội dung chính

      Tin mới