KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Phòng thủ dân sự là gì? Khái niệm phòng thủ dân sự?

Phòng thủ dân sự là gì? Khái niệm phòng thủ dân sự?

   Phòng thủ dân sự là gì? Khái niệm phòng thủ dân sự?


  Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước, bao gồm các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ Nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.

  Căn cứ khoản 1, điều 2, luật Phòng thủ Dân sự năm 2023

  Nội dung chính

   Tin mới