KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sự cố là gì? Sự cố trong phòng thủ dân sự được quy định như thế nào?

Sự cố là gì? Sự cố trong phòng thủ dân sự được quy định như thế nào?

  Sự cố là gì? Sự cố trong phòng thủ dân sự được quy định như thế nào?


   Sự cố là tình huống bất thường do thiên tai, dịch bệnh, con người, hậu quả chiến tranh gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại về người, tài sản, môi trường.

  Căn cứ khoản 2, điều 2, luật Phòng thủ dân sự 2023

  Nội dung chính

   Tin mới