KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Từ ngày 1/1/2024 tuyển sinh ngành quân sự cơ sở sẽ lấy sức khỏe loại 1 và 2

Từ ngày 1/1/2024 tuyển sinh ngành quân sự cơ sở sẽ lấy sức khỏe loại 1 và 2

  Từ ngày 1/1/2024 tuyển sinh ngành quân sự cơ sở sẽ lấy sức khỏe loại 1 và 2

  Ngày 06/12/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

  Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  Tại khoản 2, điều 4, Thông tư số 105/2023/TT-BQP quy định về sức khỏe tuyển sinh ngành Quân sự cơ sở như sau:

  ...

   2. Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy; tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

  a) Tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này;

  b) Tiêu chuẩn riêng: Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng về công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

  ...

  Nội dung chính

   Tin mới