KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dự kiến mẫu huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Dự kiến mẫu huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


  Dự kiến mẫu huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trong đó quy định huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng này.

  Huy hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:

  Huy hiệu bằng đồng vàng tấm liền một khối, có kích thước cao 42mm, rộng 52mm; giữa huy hiệu là biểu tưởng hình lá chắn; phía trên nền huy hiệu ở giữa có hình thanh kiếm và ngôi sao năm cánh màu vàng nổi trên nền đỏ; hai bên màu xanh có hình bông lúa nổi màu vàng; phía dưới nền huy hiệu là hình nửa bánh xe và hình cuốn thư màu vàng, trên nền cuốn thư có chữ "BẢO VỆ ANTT" màu đỏ; bao quanh hai bên biểu tượng có cành tùng kép màu vàng.

  Dự kiến mẫu huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở- Ảnh 1.

   Phù hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:

  Phù hiệu có hình lá chắn cao 90 mm, rộng 75 mm; phía trên nền phù hiệu có hàng chữ "BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ"; phía dưới nền phù hiệu có hình hai bông lúa xếp chéo cuống; nền phù hiệu màu xanh lục; chữ, đường viền phù hiệu và bông lúa màu vàng.

  Dự kiến mẫu huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở- Ảnh 2.

  Biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:

   Biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Hình chữ nhật, kích thước 5cm x 8cm; chất liệu bằng giấy cứng; nền màu vàng nhạt, in một mặt, xung quanh có khung màu đỏ nét 0,1cm và cách mép ngoài của giấy 0,3cm; các chữ trong biển hiệu màu đỏ, phông chữ Times New Roman; chữ "UBND" in hoa, cỡ chữ 11, in đậm, ghi tên Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; chữ "LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ" in hoa, in đậm, cỡ chữ 12, canh giữa; các chữ "Họ tên", "Số hiệu", "Thành viên", "Địa bàn phụ trách" viết hoa chữ "H""S""T""Đ", các chữ còn lại viết thường, cỡ chữ 10; số hiệu trùng với số ghi trong giấy chứng nhận lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; thành viên ghi cụ thể là Tổ trưởng, Tổ phó hoặc Tổ viên; địa bàn phụ trách ghi cụ thể tên thôn, tổ dân phố. Ảnh mầu kiểu chân dung, phông trắng, mặc trang phục xuân hè, đội mũ có gắn huy hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Mẫu cụ thể như sau:

    

  UBND: ……………

  UBND:……………

  LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

  2cm x3cm

  Họ tên:………….…….….

  Số hiệu:………….……....

  Thành viên:………………

  Địa bàn phụ trách:….…….

  Giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Hình chữ nhật, kích thước 7cm x 9cm; chất liệu bằng giấy cứng; mặt trước và mặt sau nền màu vàng nhạt, chữ màu đỏ; xung quanh có khung màu đỏ nét 0,1cm và cách mép ngoài của giấy 0,5cm; các chữ trong giấy chứng nhận màu đỏ, phông chữ Times New Roman. Mặt trước là chữ "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" in hoa, in đậm, cỡ chữ 10, canh giữa; chữ "Độc lập, Tự do, Hạnh phúc" in đậm, cỡ chữ 11, canh giữa, chữ "Đ""T""H" viết hoa, các chữ còn lại viết thường; chữ "GIẤY CHỨNG NHẬN LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ" in hoa, in đậm, cỡ chữ 12, canh giữa. Mặt sau là chữ "CHỨNG NHẬN" in hoa, in đậm, cỡ chữ 12; chữ "UBND" in hoa, cỡ chữ 10, in đậm, ghi tên Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; chữ "Số" viết hoa chữ "S", cỡ chữ 10, số giấy chứng nhận trùng với số hiệu ghi trên biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sởcác chữ "Họ tên", "Thành viên", "Địa bàn phụ trách" viết hoa chữ "H""T""Đ", các chữ còn lại viết thường, cỡ chữ 10; thành viên ghi cụ thể là Tổ trưởng, Tổ phó hoặc Tổ viên; địa bàn phụ trách ghi cụ thể tên thôn, tổ dân phố. Ảnh mầu kiểu chân dung, phông trắng, mặc trang phục xuân hè, đội mũ có gắn huy hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Mẫu cụ thể như sau:

  Mặt trước:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  GIẤY CHỨNG NHẬN

  LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ

  AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ  Mặt sau:

  UBND:…….

  UBND: …….

  Số:………….

  CHỨNG NHẬN

  Ảnh

  3cm x 4cm

  Họ tên:…………………

  Thành viên:…………....

  Địa bàn phụ trách:……..

  ..., ngày … tháng … năm…

  Chủ tịch UBND cấp xã

  (ký tên, đóng dấu)


   Mỗi thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được cấp lần đầu 01 biển hiệu, 01 giấy chứng nhận và có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức in theo mẫu và quản lý việc cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

  Nội dung chính

   Tin mới