KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mới thành lập hoạt động với Dân quân tự vệ như thế nào?

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mới thành lập hoạt động với Dân quân tự vệ như thế nào?

   

  LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ MỚI THÀNH LẬP HOẠT ĐỘNG VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ NHƯ THẾ NÀO?


  Hiện nay, quy định pháp luật hiện hành về 3 lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm: (1) Dân phòng, (2) Bảo vệ dân phố và (3) Công an xã bán chuyên trách được quy định ở các văn bản quy phạm khác nhau, chưa có văn bản thống nhất cho các lực lượng tổ chức quần chúng này mặc dù các lực lượng này đều có chức năng, nhiệm vụ như nhau là bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trên thực tế, nhiều địa phương đã thành lập nhiều tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở với nhiều tên gọi khác nhau và đều là lực lượng quần chúng tự nguyện, được thành lập theo các quy định của pháp luật.

  Chính vì vậy, rất cần thiết phải có luật quy định về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để thống nhất thực hiện ở tất cả các địa bàn; việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi khách quan đặt ra.

  Chiều 28/11, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó chính thức thành lập lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại 3 lực lượng sẵn có gồm: Bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách.
  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
  Theo đó:
  Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Công an cấp xã) giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

  🛑Tại điểm b, khoản 2, điều 5, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023, quy định hoạt động với Dân quân tự vệ như sau:
  ...
  Hỗ trợ lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng khác ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;
  ...

  Như vậy theo quy định của luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023, lực lượng này sẽ tham gia hỗ trợ Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

  Nội dung chính

   Tin mới