Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là gì? Đây có phải lực lượng vũ trang không?

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là gì? Đây có phải lực lượng vũ trang không?

  Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là gì? Đây có phải lực lượng vũ trang không?


  Trả lời:

  Tại khoản 2, điều 2, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ 1/7/2024) quy định như sau:

   Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Công an cấp xã) giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


  Như vậy đây là lực lượng hỗ trợ cho Công an xã, phường, thị trấn và giúp ủy ban nhân dân cùng cấp bảo vệ An ninh trật tự. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không phải là lực lượng vũ trang nhân dân.

  Nội dung chính

   Tin mới