KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (12/2/1947 - 12/2/2024)

Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (12/2/1947 - 12/2/2024)

  Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (12/2/1947 - 12/2/2024)


  Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập cục xin được giới thiệu đôi nét về cục Dân quân tự vệ

  Các thủ trưởng Cục Dân quân tự vệ hiện nay:

  Trung tướng Phạm Quang Ngân - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ.

  Thiếu tướng Lê Văn Trì - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ.

  Thiếu tướng Nguyễn Chí Công - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ.

  Đại tá Nguyễn Văn Đồng - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ.

  Chức năng Cục Dân quân tự vệ là Cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành giúp Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, Trung ương và địa phương.

  Cục đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác Dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ theo phương châm vững mạnh và rộng khắp, đủ cơ cấu, thành phần, tổ chức chặt chẽ, chất lượng cao, phù hợp với khả năng, nhiệm vụ từng địa phương, cơ quan, tổ chức, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Thành lập từ ngày 12/2/1947, trải qua 77 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Cục Dân quân tự vệ đã đạt được các thành tích:

  Hai lần đạt Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2005; năm 2014); Huân chương Quân Công (năm 2022); Huân chương Độc lập Hạng Nhất (năm 2011); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất, Nhì, Ba (năm 2005; năm 2008; năm 2009; năm 2011; năm 2014; năm 2016; năm 2017; năm 2018; năm 2020); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2009).

  Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Dân quân tự vệ luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

  PT


  Nội dung chính

   Tin mới