KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Muốn tham gia lực lượng Dân quân tự vệ năm 2024 cần có những tiêu chuẩn gì?

Muốn tham gia lực lượng Dân quân tự vệ năm 2024 cần có những tiêu chuẩn gì?

   Muốn tham gia lực lượng Dân quân tự vệ năm 2024 cần có những tiêu chuẩn gì?


  Như các bạn đã biết Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.


  Công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ:

  1. Có lý lịch rõ ràng.

  2. Bản thân công dân muốn tham gia lực lượng Dân quân tự vệ phải chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  3. Công dân phải đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ.

  Về độ tuổi:  Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

  Nội dung giải đáp được căn cứ theo điều 8, điều 10, luật Dân quân tự vệ năm 2019.

  Nội dung chính

   Tin mới