KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2024)

KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2024)

   KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2024)


  Trải qua 89 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, lực lượng Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của nhân dân, gắn bó mật thiết với quê hương, làng bản, với từng căn nhà, đường phố, công nông, lâm trường, nhà máy, xí nghiệp, sống chiến đấu trong lòng dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc. Trong suốt 89 năm vượt qua đầy khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm lao động học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã lập nhiều chiến công to lớn; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang nhân dân giành nhiều thắng lợi lịch sử trong cách mạng tháng 8 năm 1945, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước.


  Để ghi nhận những công lao và thành tích của lực lượng Dân quân tự vệ qua các thời kỳ đã có hơn 300 tập thể và hơn 200 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong đó có những tập thể tiêu biểu như: Đại đội dân quân nữ Ngư Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình, đại đội dân quân nữ Tiền Hải - Thái Bình, trung đội lão dân quân Hoằng Hóa - Thanh Hóa,... và hàng ngàn, hàng vạn tấm gương anh hùng tiêu biểu khác đã góp phần tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam - dân tộc anh hùng. Đặc biệt, năm 2015, Lực lượng DQTV được Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất.

  Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2024), tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, lực lượng DQTV luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận địch nhân hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.


  PT

  Nội dung chính

   Tin mới