KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chỉ tiêu tuyển nữ của 4 Học viện trong quân đội năm 2024

Chỉ tiêu tuyển nữ của 4 Học viện trong quân đội năm 2024

   04 Trường quân đội tuyển 73 thí sinh nữ năm 2024 là Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần và Học viện Khoa học quân sự.


  Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 24 thí sinh nữ

  Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 540 chỉ tiêu nam và nữ trên phạm vi cả nước. Đối với ngành Đào tạo kỹ sư quân sự, Học viện tuyển sinh theo 2 tổ hợp xét tuyển là Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh. 

  Học viện dành 16 chỉ tiêu cho thí sinh nữ có nơi thường trú phía Bắc và 8 chỉ tiêu nữ cho thí sinh thường trú tại phía Nam.

  Chỉ tiêu của Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2024 như sau:

  HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

  KQH

  540

  Đào tạo kỹ sư quân sự

  7860220

  1.Toán, Lý, Hóa

  2.Toán, Lý, Tiếng Anh

  - Thí sinh có nơi thường trú phía Bắc

  351

  + Thí sinh Nam

  335

  + Thí sinh Nữ

  16

  - Thí sinh có nơi thường trú phía Nam

  189

  + Thí sinh Nam

  181

  + Thí sinh Nữ

  8

  Học viện Quân y tuyển 37 thí sinh nữ

  Tuyển sinh Quân sự năm 2024: Chỉ tiêu tuyển nữ của 4 Học viện - Ảnh 2.

  Học viện Quân y tuyển 385 chỉ tiêu nam và nữ trên phạm vi cả nước. 2/3 ngành tuyển sinh năm 2024 của trường là Y khoa, Dược tuyển thí sinh nữ. 

  Cụ thể, ngành Y khoa (bác sĩ đa khoa) tuyển sinh 21 thí sinh nữ thường trú tại phía Bắc, 11 thí sinh nữ thường trú tại phía Nam (tổ hợp xét tuyển Toán, Hóa, Sinh; Toán, Lý, Hóa); ngành Dược tuyển 3 thí sinh nữ có nơi thường trú phía Bắc và 1 thí sinh nữ có nơi thường trú phía Nam.

  Riêng ngành Y học dự phòng, Học viện Quân y chỉ tuyển sinh nam.

  HỌC VIỆN QUÂN Y

  YQH

  385

  Đào tạo đại học quân sự

  Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa)

  7720101

  1. Toán, Hóa, Sinh

  2. Toán, Lý, Hóa

  335

  - Thí sinh có nơi thường trú phía Bắc

  218

  + Thí sinh nam

  197

  + Thí sinh nữ

  21

  - Thí sinh có nơi thường trú phía Nam

  117

  + Thí sinh nam

  106

  + Thí sinh nữ

  11

  Ngành Dược

  7720201

  Toán, Lý, Hóa

  40

  - Thí sinh có nơi thường trú phía Bắc

  26

  + Thí sinh nam

  23

  + Thí sinh nữ

  3

  - Thí sinh có nơi thường trú phía Nam

  14

  + Thí sinh nam

  13

  + Thí sinh nữ

  1

  Ngành Y học dự phòng

  7720110

  Toán, Hóa, Sinh

  10

  Thí sinh nam, có nơi thường trú phía Bắc

  6

  Thí sinh nam, có nơi thường trú phía Nam

  4

  Học viện Hậu cần tuyển 4 thí sinh nữ

  Tuyển sinh Quân sự năm 2024: Chỉ tiêu tuyển nữ của 4 Học viện - Ảnh 3.

  Học viện Hậu cần tuyển 178 chỉ tiêu với cả thí sinh nam và nữ trên phạm vi cả nước. 

  Các ngành tuyển nữ của Học viện Hậu cần năm 2024 là Hậu cần quân sự: tuyển 2 thí sinh nữ có nơi thường trú phía Bắc, 2 thí sinh nữ có nơi thường trú phía Nam (tổ hợp xét tuyển Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh).

  HỌC VIỆN HẬU CẦN

  HEH

  178

  Đào tạo đại học quân sự

  * Ngành Hậu cần quân sự

  7860218

  1. Toán, Lý, Hóa

  2. Toán, Lý, tiếng Anh

  - Thí sinh có nơi thường trú phía Bắc

  107

  + Thí sinh nam

  105

  + Thí sinh nữ

  2

  - Thí sinh có nơi thường trú phía Nam

  71

  + Thí sinh nam

  69

  + Thí sinh nữ

  2

   

  Học viện Khoa học quân sự tuyển 8 thí sinh nữ

  Tuyển sinh Quân sự năm 2024: Chỉ tiêu tuyển nữ của 4 Học viện - Ảnh 4.

  Học viện Khoa học quân sự tuyển 90 chỉ tiêu. 4/5 ngành của Học viện tuyển sinh nữ năm 2023 phạm vi cả nước. 

  Cụ thể, ngành Ngôn ngữ Anh tuyển 2 thí sinh nữ (tổ hợp xét tuyển Tiếng Anh, Toán, Văn), ngành Ngôn ngữ Nga tuyển 2 thí sinh nữ (tổ hợp xét tuyển Tiếng Anh, Toán, Văn; Tiếng Nga, Toán, Văn), ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tuyển 2 nữ (tổ hợp xét tuyển Tiếng Anh, Toán, Văn; Tiếng Trung Quốc, Toán, Văn), ngành Quan hệ Quốc tế tuyển 2 nữ (tổ hợp xét tuyển Tiếng Anh, Toán, Văn).

  Học viện Khoa học quân sự cũng là trường quân đội tuyển nữ khối D, bao gồm D01, D02, D04.

   

  HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

  NQH

  90

  Đào tạo đại học quân sự

  Ngành Trinh sát kỹ thuật

  7860231

  1. Toán, Lý, Hóa

  2. Toán, Lý, tiếng Anh

  42

  Thí sinh nam, có nơi thường trú phía Bắc

  32

  Thí sinh nam, có nơi thường trú phía Nam

  10

  Ngành Ngôn ngữ Anh

  7220201

  Tiếng Anh, Toán, Văn

  17

  - Thí sinh nam

  15

  - Thí sinh nữ

  2

  Ngành Ngôn ngữ Nga

  7220202

  1. Tiếng Anh, Toán, Văn

  2. Tiếng Nga, Toán, Văn

  10

  - Thí sinh nam

  8

  - Thí sinh nữ

  2

  Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

  7220204

  1. Tiếng Anh, Toán, Văn

  2. Tiếng Trung Quốc, Toán, Văn

  10

  - Thí sinh nam

  8

  - Thí sinh nữ

  2

  Ngành Quan hệ quốc tế

  7310206

  Tiếng Anh, Toán, Văn

  11

  - Thí sinh nam

  9

  - Thí sinh nữ

  2

  Nội dung chính

   Tin mới