KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Học viên tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã sẽ được hưởng thêm gần 10 triệu đồng kể từ 1/7/2024

Học viên tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã sẽ được hưởng thêm gần 10 triệu đồng kể từ 1/7/2024

   Học viên tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã sẽ được hưởng thêm gần 10 triệu đồng kể từ 1/7/2024


  Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 20, Nghị định 78/2020/NĐ-CP Về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam quy định:

  Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, học viên tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị;

  Mặt khác tại điểm g, khoản 1, điều 7, Nghị định 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên do Chính phủ ban hành nêu rõ:

  Học viên khi tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, ngoài tiền lương, phụ cấp hiện hưởng, được hưởng thêm một tháng tiền lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan dự bị được phong (không phải trừ tiền ăn, phụ cấp quân hàm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng đó).

  Như vậy, học viên tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng cấp xã khi tốt nghiệp được phong hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị sẽ được hưởng một tháng lương quân hàm Thiếu úy (hiện nay hệ số lương thiếu úy là 4,2 nhân mức lương cơ sở)

  Chiều 20/6, tại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024.

  Cụ thể, kể từ ngày 1/7 quân hàm Thiếu úy sẽ được nhận lương đó là: 4.20 x 2.340.000đ= 9.828.000đ.

  Lưu ý: mức hưởng này chỉ áp dụng cho học viên đào tạo ngành quân sự cơ sở chưa được phong quân hàm trước đó.

  Nội dung chính

   Tin mới