KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mức lương Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã kể từ 1/7/2024

Mức lương Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã kể từ 1/7/2024

   Mức lương Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã kể từ 1/7/2024


  Chỉ huy trưởng là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã, sĩ quan dự bị; trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh được gọi vào phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

  Theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 5, Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là công chức vì vậy, mức lương sẽ được tính theo công thức như sau:

  Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

  Trong đó, hệ số được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP và mức lương cơ sở mới là 2,34 triệu đồng/tháng.

  Do đó, bảng lương công chức sẽ được chia như sau:

  - Đến 30/6/2024: Lương cơ sở sẽ vẫn áp dụng là mức 1,8 triệu đồng/tháng.

  - Từ 1/7/2024 trở đi: Lương cơ sở sẽ được áp dụng theo mức mới là 2,34 triệu đồng/tháng theo thông tin của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.


  Cụ thể, bảng lương từ 1/7/2024 của công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã sẽ tính như sau như sau:

  Lưu ý: Đối với trình độ cao đẳng, đại học: sau 3 năm (đủ 36 tháng) được xét tăng bậc lương 1 lần

  Đối với trình độ trung cấp: sau 2 năm (đủ 24 tháng) được xét tăng bậc lương 1 lần.

  Mức trên là mức lương cơ bản theo hệ số, chưa trừ BHXH, BHYT và chưa bao gồm các khoản phụ cấp khác.

  Nội dung chính

   Tin mới