KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sinh năm 1996 có phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 không?

Sinh năm 1996 có phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 không?

  Sinh năm 1996 có phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 không?  Trả lời:

  Căn cứ Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

  Theo Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì hằng năm, gọi công dân nhập ngũ một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ lần thứ hai.

  Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ.

  Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì có thể xác định thời gian gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 sẽ diễn ra vào khoảng tháng 2/2025 hoặc tháng 3/2025.

  Để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật dự kiến sẽ tính vào ngày cuối tháng, cụ thể là ngày 31/3/2025 để làm căn cứ.

  Vì vậy tính tới ngày 31/3/2025, công dân sinh năm 1996 đều đã quá 27 tuổi theo quy định tại điều 30, luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Do đó sinh năm 1996 sẽ không thuộc diện nhập ngũ năm 2025.

  Nội dung chính

   Tin mới