KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT/BQP-BTC

Giải đáp pháp luật về Nghĩa vụ quân sự và Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật khác.

  Hướng dẫn kinh phí mua báo quân đội nhân dân đối với Cơ quan thực hiện
  công tác quốc phòng ở các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc
  Chính phủ; Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; ban chỉ
  huy quân sự cơ quan, tổ chức và đơn vị dân quân tự vệ
  __________________  Nội dung chính

   Tin mới