KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

DQTT là gì? DQTT là lực lượng nào?

DQTT là gì? DQTT là lực lượng nào?

   DQTT là gì? DQTT là lực lượng nào?

  Trả lời:

  DQTT được viết tắt của từ Dân quân thường trực, đây là một bộ phận của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam

  Theo Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Dân quân thường trực là lực lượng thường trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng.

  Hình ảnh lực lượng Dân quân thường trực (DQTT) với trang bị

  Nội dung chính

   Tin mới