KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã có chức vụ, cấp bậc quân hàm như thế nào?

Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã có chức vụ, cấp bậc quân hàm như thế nào?


  Chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với sĩ quan dự bị đảm nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?

  Trả lời:

   Theo quy định: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã có chức vụ tương đương với tiểu đoàn trưởng, cấp bậc quân hàm cao nhất là trung tá sĩ quan dự bị.

  Thời hạn xét thăng quân hàm sĩ quan dự bị của Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã:

  - Thiếu úy lên Trung úy: 4 năm;

  - Trung úy lên Thượng úy: 5 năm;

  - Thượng úy lên Đại úy: 5 năm;

  - Đại úy lên Thiếu tá: 6 năm;

  - Thiếu tá lên Trung tá: 6 năm;


  Nội dung chính

   Tin mới