Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Những lực lượng nào được trang bị vũ khí quân dụng ?

Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định những đối tượng sau được trang bị vũ khí quân dụng

  Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định những đối tượng sau được trang bị vũ khí quân dụng :


  Điều 18. Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng
  1. Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng bao gồm:
  a) Quân đội nhân dân;

  b) Dân quân tự vệ;


  c) Cảnh sát biển;

  d) Công an nhân dân;

  đ) Cơ yếu;

  e) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  g) Kiểm lâm, Kiểm ngư;

  h) An ninh hàng không;

  i) Hải quan cửa khẩu, lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của Hải quan.

  Nội dung chính

   Tin mới