KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
Quyết định 39/2009/QĐ-TTg

Quyết định 39/2009/QĐ-TTg

Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng  dân quân tự vệ  trong công tác bảo vệ rừng   ____________________________...

Quyết định 38/2005/QĐ-BQP

Quyết định 38/2005/QĐ-BQP

Về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết,  tổng kết công tác quốc phòng,  dân quân tự vệ , giáo dục quốc phòng