KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

6 hành vi bị cấm trong Luật dân quân tự vệ là gì ?

Các hành vi bị cấm trong luật Dân quân tự vệ có 6 nội dung chính .

  Ảnh minh họa

  Căn cứ vào Luật dân quân tự vệ các hành vi bị cấm quy định cụ thể như sau :

  Điều 16. Các hành vi bị cấm
  1. Tổ chức, huấn luyện, sử dụng dân quân tự vệ trái pháp luật.
  2. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt; chống đối, cản trở việc tổ chức, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ.
  3. Giả danh dân quân tự vệ nòng cốt.
  4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của dân quân tự vệ được giao xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  5. Sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật, trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ trái pháp luật.
  6. Hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của dân quân tự vệ.
  Nội dung chính

   Tin mới