KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dân quân tự vệ binh chủng là gì? Các binh chủng trong Dân quân tự vệ gồm những thành phần nào?

Dân quân tự vệ binh chủng là gì? Các binh chủng trong Dân quân tự vệ gồm những thành phần nào?

   Dân quân tự vệ binh chủng là gì? Các binh chủng trong Dân quân tự vệ gồm những thành phần nào?

  Lực lượng Dân quân súng máy phòng không 12,7mm luyện tập sẵn sàng chiến đấu

  Dân quân binh chủng là một bộ phận của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam. Thuật ngữ này để gọi chung cho các thành phần chuyên môn cụ thể của Dân quân tự vệ.


  Thuật ngữ binh chủng trong lực lượng Dân quân tự vệ để gọi một số chuyên môn mà lực lượng Dân quân tự vệ đảm nhiệm như: phòng không, pháo binh, trinh sát...

  Hiện nay có 7 binh chủng trong Dân quân tự vệ đó là:

  1. Dân quân tự vệ phòng không, 

  2. Dân quân tự vệ pháo binh,

  3. Dân quân tự vệ trinh sát,

  4. Dân quân tự vệ thông tin, 

  5. Dân quân tự vệ công binh, 

  6. Dân quân tự vệ phòng hóa, 

  7. Dân quân tự vệ y tế.

  Nội dung chính

   Tin mới