KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là gì ?

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là gì ?

  Ảnh minh họa

  Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là gì ?

  Trả lời:

  Tại khoản 7 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ quy định:

  Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là tổ chức được thành lập ở cơ quan, tổ chức để thực hiện công tác quốc phòng.

  Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức không bao gồm Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương được thành lập theo quy định của Luật Quốc phòng.


  Nội dung chính

   Tin mới