KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dự thảo chế độ, chính sách tiền ăn cho Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

Ngày 25/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có Công văn số 2885/UBND-NC xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và

   

  Ảnh minh họa

  Ngày 25/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có Công văn số 2885/UBND-NC xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo đảm chế độ, chính sách tiền ăn cho Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

  Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc hỗ trợ tiền ăn hằng ngày bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sỹ quan, binh sỹ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam cho đồng chí Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách địa phương là phù hợp với các văn bản quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ. Vì đồng chí Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thường xuyên thường trực tại Ban chỉ huy quân sự và trực tiếp chỉ huy lực lượng dân quân của xã thực hiện nhiệm vụ. Cục Dân quân tự vệ đã tham mưu, đề xuất Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng theo hướng đồng ý với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh để kịp thời hỗ trợ cho đồng chí Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn giảm bớt khó khăn, yên tâm công tác.

  Phương Thảo

  Nội dung chính

   Tin mới