Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP - Thông tư liên tịch Hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

  Hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối vớiChỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn
  Xin chú ý đợi vài giây để tải file thông tư phía dưới :  Nội dung chính

   Tin mới