Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chế độ, chính sách cho chỉ huy Dân quân tự vệ từ 01/07/2020

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tháng 11/2019 và có hiệu lực thi hành 1/7/2019 quy định chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy DQTV:

  Chế độ, chính sách cho chỉ huy Dân quân tự vệ từ 01/07/2020
  Ảnh minh họa

  Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tháng 11/2019 và có hiệu lực thi hành 1/7/2020 quy định chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy DQTV:

  Điều 33. Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ 
  1. Các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ quy định tại Điều 19 của Luật này được hưởng phụ cấp chức vụ. 
  2. Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng, bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; nếu chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc thì được trợ cấp một lần. 
  3. Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự. 
  4. Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên.
  5. Thôn đội trưởng được hưởng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng hoặc trung đội trưởng dân quân tại chỗ. 
  6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.


  1. Các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức bao gồm:
  a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên; 
  b) Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó.

  2. Các chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ bao gồm:
  a) Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn, Phó Hải đoàn trưởng, Chính trị viên phó hải đoàn;
  b) Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội, Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội, Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội;
  c) Trung đội trưởng;
  d) Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng;
  đ) Thôn đội trưởng kiêm chỉ huy đơn vị dân quân tại chỗ.

  www.dqtv.vn
  Nội dung chính

   Tin mới