KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiền công của Dân quân thường trực được tính như thế nào ?

Tiền công của Dân quân thường trực được tính như thế nào ? Dân quân tự vệ thường trực là lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

  Dân quân tự vệ thường trực là lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.


  Dân quân thường trực được trợ cấp ngày công lao động không thấp hơn hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung, được bố trí nơi ăn, nghỉ.
  Tiền công cơ bản của Dân quân thường trực được tính như sau: 
  Mức lương cơ bản nhân hệ số trợ cấp ngày công lao động nhân với 1 tháng:
  1.490.000đ x 0,08 x 30 = 3.576.000đ
  Đây là mức tiền công cơ bản theo hệ số 0,08 ở một số nơi HĐND tỉnh quyết định mức trợ cấp có thể cao hơn dựa vào điều 49 luật Dân quân tự vệ miễn sao không thấp hơn mức 0,08.
  Trường hợp DQTT tham gia từ trên 12 tháng đến 18 sẽ được hỗ trợ thêm 1 tháng lương.
  Từ trên 18 tháng đến 24 tháng sẽ được hỗ trợ 2 tháng lương.
  Từ đủ 24 tháng trở lên sẽ được hỗ trợ 3 tháng lương.

  Chú ý : Đây là mức tiền công cơ bản theo hệ số 0,08 chưa bao gồm tiền ăn.
  Căn cứ:
  1. Dân quân thường trực được trợ cấp ngày công lao động không thấp hơn hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung, được bố trí nơi ăn, nghỉ.
  a) 01 tháng lương tối thiểu chung đối với trường hợp có từ đủ 12 tháng đến dưới 18 tháng;
  b) 02 tháng lương tối thiểu chung đối với trường hợp có từ đủ 18 tháng đến dưới 24 tháng;
  c) 03 tháng lương tối thiểu chung đối với trường hợp có từ đủ 24 tháng trở lên.

  DQTV.VN
  Nội dung chính

   Tin mới