KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Điều 26 - Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã Chỉ huy trưởng, P

   Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã


  Điều 26 - Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

  Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải được đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp , cao đẳng hoặc đại học tại nhà trường quân đội.

  Thư viện Quốc phòng

  Nội dung chính

   Tin mới