KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
Thế nào là Dân quân tự vệ?

Thế nào là Dân quân tự vệ?

Ảnh minh họa   Thế nào là Dân quân tự vệ? Trả lời:            Tại khoản 1 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định:           Dân quân tự v...