KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chế độ, chính sách đối với Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã bao gồm những gì?

Chế độ, chính sách đối với Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã bao gồm những gì?

  Chế độ, chính sách đối với Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã bao gồm những gì?


  1. Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được chí trả theo tháng, bằng 327.800 đồng (điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP). Thời gian tính hưởng phụ cấp chức vụ như quy định đối với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

  2. Phụ cấp thâm niên nếu có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên (khoản 4 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ). Cách tính phụ cấp thâm niên như quy định đối với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã. 

  3. Được cấp phát trang phục Dân quân tự vệ như quy định đối với Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

  Nội dung chính

   Tin mới